[Webbplats för Erik Engdahl] --> [Underhemsida för kön och genus]
Denna sida, version 2012-10-28, har adressen http://www.erikengdahl.se/sex-gender/ackel-moter-par-av-samma-kon1-sv.html

(Om äckel som primär drivkraft för moralkonservativas motvilja mot manlig homosexualitet)

Äckel möter par av samma kön

Synen på homosexuella giftermål delar många länder i två läger. Forskning visar dock att det inte handlar så mycket om ideologi eller moral - utan om mer primitiva känslor som äckel. Något förespråkare för homogiften bör dra lärdom av, enligt forskare.

Nyligen deklarerade USA:s president Barack Obama att han är för homoäktenskap.

Debattens vågor går höga, men hur kommer det sig att människor kan vara så fundamentalt oense samtidigt som båda sidor hävdar att de har den moraliska rätten på sin sida?

Ny forskning, skriver Sarah Estes och Jesse Graham i New Scientist, visar dock att det handlar om betydligt primitivare känslor, som att bli äcklad.

2008 genomförde forskare vid Plymouth-universitetet i Storbritannien ett experiment.

Genom att förstärka ett antal försökspersoners känsla av äckel med hjälp av vidriga lukter, smutsiga omgivningar eller genom att visa dem bilder på skitiga toaletter, skärptes deras ställningstagande angående ett antal handlingar, allt från att tömma en upphittad plånbok på pengar till att äta en död hund.

Sedan dess har både amerikanska och nederländska forskare visat att människor på den politiska högerkanten lättare upplever äckelkänslor jämfört med vänsterorienterade människor och att negativa attityder mot homosexuella män (men inte kvinnor) förstärks om de tillfrågade samtidigt känner en obehaglig lukt.

Det verkar alltså, resonerar forskarna /.../, som om det finns en intuitiv koppling mellan äckel och vissa moralska beslut, en koppling som är starkare bland konservativa.

Därför bör liberala som förespråkar homoäktenskap inte argumentera i termer av "rätt" och "fel".

Istället bör de prata om lojalitet, patriotism och respekt för auktoriteter och traditioner. Det vill säga områden som annan forskning visat att konservativa fäster stor vikt vid.

Som att även homosexuella män är soldater som slåss för sitt land och att tillåta dessa äktenskap vore att följa en lång tradition av medborgerliga rättigheter, och så vidare.

Liberaler bör, anser Estes och Grahan, dra lärdom av brittiske premiärminstern David Camerons retorik när han i höstas sade att han stödjer tanken på homoäktenskap, inte trots att han är konservativ - utan för att han är konservativ.

JOHAN NILSSON TT
/.../ i artikeln ovan markerar en utelämning; Johan Nilssons ursprungliga /i New Scientist/ kan ge det felaktiga intrycket att det är artikelförfattarna i New Scientist som gjort forskningen.

Artikeln publicerades ursprungligen i SvD torsdag 31 maj 2012

Den i SvD-artikeln refererade New Scientist-artikeln är...
---
Why gay marriage divides the world
19 May 2012 by Sarah Estes and Jesse Graham (I länken anges det felaktiga publiceringsdatumetet 22 May 2012.)
---
New Scientist-artikeln innehåller fyra länkar till vetenskapliga originalartiklar i ämnet.